Filip Forsberg är författare till REVENGE, en Hugo Xavier-roman. Hugo Xavier-serien innehåller också SHADOW GAMES, THE SPANIARD, VORTEX och THE JADE OMEGA OPERATION.

Han är också författare till TABULA RASA, en Jonathan Jarl-roman. Jonathan Jarl-serien innehåller också GENESIS, TRIDENT, MANU FORTI och JUGGERNAUT.

Filip bor i Malmö.

Läs mer på https://filipforsbergbooks.com/